Assistancekåren i Motala lånar golfbil till Vätternrundan

09.06.2019

Assistancekåren i Motala fick i uppgift att åtgärda ett skadat däck inne på Vätternrundans område idag.
Men på grund av avstängda vägar och väldigt trånga utrymmen inne på området var det omöjligt att komma in med en bärgningsbil så pass nära den drabbade.

Vi på Motala Maskinhantering valde därför att berika vårat samarbete ytligare med att låna ut en av våra golfbilar så personal från Assistancekåren i Motala kunde ta sig fram säkert, snabbt och smidigt!